Savn
Hva venter du på
Skal jeg kalle deg
Ditt virkelige navn
Savn
Du er ond
Mye verre nå
Enn ved tidligere   treffpunkt
En   dag skal jeg   se deg blø
En dag skal jeg   røyke deg ut
Da har du ingen stemme mer
Ingen kropp, ingen   varme
Savn
Så   grått   overalt
Ingen latter, ingen   fred
Savn
Ingen tid å   miste
Jeg skal ta igjen, jeg skal finne fram