Içimde bir his var ama…
Güzel ama yapmasak…
Oralarý bilirim ama gelirim ama…
Fazla kalmasak.gitsek ama varmasak…
Yansak ama yakmasak…
Bu aþk bizi götürür ama süründürür ama…
Fazla takmasak.sorularý severim ama…
Cevaplarým ama…
Saðlama yapmasak bilsek böyle sormasak gitsek ama varmasak…
Yansak ama yakmasak…
Gitsek öyle durmasak…